Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin, T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığın ‘’Bölge Müdürlüklerine ‘’ başvurarak Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) almaları zorunlu hale gelmiştir.

TMGDK (Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşu): Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere T.C Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirmiş kuruluşu ifade etmektedir.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD): İfa edeceği görev ve nitelikleri ADR/RID’ın 1.8.3 üncü kısmında belirtilen ve Bakanlık tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişiyi,

ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasını,