Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti

• Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin ( TMFB ) alınması,
• Genel Farkındalık ve Göreve Yönelik Eğitim
• Firmanızca tedarik edilen veya üretilen tüm ürünlerin ADR açısından değerlendirmesi
• Firmanın operasyonel denetimi
• Üretim, depolama ve taşıma aşamaları için mevzuat ve güvenlik açısından sistem tasarımı
• Üretilen maddelerin mevzuata uygun olarak paketlenmesi ve etiketlenmesinin sağlanması
• Acil durum prosedürlerini belirlemek ve tatbikatların periyodik olarak yapılmasını gerçekleştirmek,
• Sevkiyat için gerekli olan evrakların ve teçhizatın belirlenmesi
• Ürünlerin taşınması için uygun araç ve ekipman seçimi
• Tehlikeli Madde ile çalışan personelin eğitimleri
• Olası risklerin değerlendirmeleri ve güvenlik raporu hazırlanması
• İdareye verilmesi gereken yıllık raporların hazırlanması
• Yenilenen ADR hükümlerine göre sistem güncellemesi
• Saha güvenliği hizmeti