TMGD Muafiyet Raporu Hazırlanması

TMGD istihdam ile ilgili 1411534-399-E.102289 sayılı yazıda;

• İstasyonda bulunan akaryakıt çeşitlerinden toplam olarak günlük 4000 lt’ den az satış yaptığını 6 ayda bir TMGDK’ dan alacakları aylara göre satış miktarlarını da gösteren raporu ilgili bölge müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır.
• İstasyonun yerleşim alanları dışında bulunduğuna veya 300m yakınında okul, hastahane, AVM vb. sosyal yapılar bulunmadığına dair bir kereye mahsus olmak 31.01.2018 tarihine kadar TMGDK’dan alacakları raporu ilgili bölge müdürlüğüne ibraz etmek şartı le,

Sisteme entegrasyonunu sağlamak amacıyla bir sefere mahsus olmak üzere güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya TMGDK’dan hizmet alması 31.12.2018 tarihine kadar ötelenmiştir.