Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hizmeti

Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ( MSDS ) Hazırlanması

Patlamadan Korunma Dökümanı ( PKD ) Hazırlanması

TMGD Muafiyet Raporu Hazırlanması

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti

TMGDK HİZMETİ KAPSAMINDA OLAN İŞLETMELER?

Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini, Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri, 1/1/2018 tarihinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı kapsamına giren işletmeler..