Patlamadan Korunma Dökümanı ( PKD ) Hazırlanması

• ‘’Patlamadan Korunma Dokümanı Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’’ gereğince patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan işyerleri ‘’ Patlamadan Korunma Dokümanı’’ hazırlanmakla yükümlüdür.
• TS EN 60079-10-1:2015 Patlayıcı Gaz Ortamları
• TS EN 60079-10-2:2015 Yanıcı Toz Ortamları